Online Dating på Missvoyager.com

Betaling

Alle abonnementstyper fornys automatisk indtil du vælger at opsige det. Når du tegner et abonnement accepterer du samtidig, at Missvoyager.com ved automatisk fornyelse af dette løbende trækker et beløb som svarer til prisen for det abonnement, som du fornyer fra den konto, som du benytter ved tegnelse af abonnementet.Du kan betale med VISA, Mastercard og Dankort til alle produkter.Vi forbeholder os ret til i fremtiden af lægge yderligere transaktionsgebyrer oveni i udsalgspriserne.

 

E-mail

Ved at indtaste din e-mail adresse accepteres samtidigt, at vi må udsende nyhedsbreve vedr. Missvoyager.com samt gode tilbud fra vores samarbejdspartnere til dig. Det er samtidig en sikkerhed, hvis du skulle glemme din adgangskode, da den så automatisk kan blive sendt til din email. E-mail nyhedsbreve kan indeholde annoncer.

 

Bemærk at vi aldrig videregiver eller sælger din e-mail adresse til andre.

 

Telefonnr.

Ved at indtaste dit telefonnummer accepteres samtidigt, at vi må udsende SMS & MMS vedr. Missvoyager.com samt gode tilbud fra vores samarbejdspartnere til dig. Det er samtidig en sikkerhed, hvis du skulle glemme din adgangskode, da den så automatisk kan blive sendt til din telefon. SMS'er kan indeholde annoncer.

 

Bemærk at vi aldrig videregiver eller sælger dit telefonnumer til andre.

 

Ulovligt indhold

Enhver form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt uden varsel med IP nummer og tidspunkt for oprettelsen.

 

Sletning af profil

Vi forbeholder os ret til, på ethvert tidspunkt, og uden forvarsel, at slette/ændre profiler der udnytter Missvoyager.com kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er anstødende, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at passe til Missvoyager.com. Missvoyager.com accepterer ikke, at du oplyser din adresse, dit tlf. nr. eller enhver anden form for oplysning, der kan identificere dig.

 

Immaterialle rettigheder

Du giver Missvoyager.com tilladelse til at ændre indholdet, så det tilpasses udformningen af Tjenesterne og/eller de anførte kommunikationsmedier og/eller gøres kompatibelt med tekniske processer eller passende medieformater. Rettighederne er tidsubegrænset gældende i hele verden.

 

Dit materiale vil aldrig blive brugt til promovering af Missvoyager.com, eller videregivet eller solgt til tredjemand.

 

Du må ikke kopiere, gengive eller på anden måde anvende indhold, der vedrører et andet medlem.

 

Fortrydelsesret

Da dit abonnement medlemskab giver direkte adgang til lukkede områder på Missvoyager.com, er medlemskabet ikke omfattet af fortrydelsesret. I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler, gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige sit medlemskab ved at skrive til support@missvoyager.com.dk . Opsigelsen har virkning fra og med den første arbejdsdag, efter vi har modtaget opsigelsen.

 

Ansvarsfraskrivelse

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning kan Missvoyager.com KUN drages til ansvar, når en domstol baseret på de fremlagte beviser finder, at Missvoyager.com har handlet uretmæssigt, og at dette har påført dig et tab. Vi kan aldrig gøres erstatningsansvarlig for i) indirekte tab, eller ii) direkte eller indirekte tab, som rammer dig, når du har udvist egen skyld. Eksempelvis er Missvoyager.com ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som et du lider i tilfælde af, at du undlader at følge vores betingelser eller ikke opfylder dem korrekt.I den udstrækning det er muligt efter gældende lovgivning, giver Missvoyager.com ingen løfter, garantier, vilkår og andre udsagn vedrørende hjemmesiden (herunder men ikke begrænset til udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende kvalitet eller hensigtsmæssighed).

 

Missvoyager.com garanterer ikke og indestår ikke for rigtigheden eller pålideligheden af råd, meninger, udtalelser eller anden information, tilgængeliggjort eller distribueret via vores elektroniske eller ikke elektroniske medier, vores samarbejdspartnere eller brugere eller andre. Du er indforstået med, at det er på egen risiko, hvis du vælger at stole på råd, meninger, udtalelser eller anden information. Vi er ikke ansvarlig for brugernes opførsel, hverken online eller offline. Vær forsigtig og brug sund fornuft.